Sao Em Không Lần Chuỗi

Sao Em Không Lần Chuỗi

Thơ: Xuân Ly Băng

Nhạc: Thông Vi Vu

Tiếng hát: Xuân Trường

lkạdgládglkáldkjfalsd

18 views

Posted in Thánh Ca.

Mary Lựu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *