David Hume: Dialogues Concerning Natural Religion – Summary and Analysis

In the Dialogues Concerning Natural Religion, David Hume identifies what we can know about the nature of God. In this video, we will explore Hume’s thoughts on whether God is intelligent and whether God is morally good.

 

Posted in David Hume, Modern Philosophy, Philosophy, Triết Học.

Anthony

Yêu công nghệ, thích tìm tòi học hỏi những thứ mới,
Mình tạo website này chủ yếu là để chia sẻ với bạn bè những thứ mình thấy hay. Hy vọng nó sẽ giúp được ai đó dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.
Chúc mọi người luôn vui vẻ và bình an.
Email liên lạc: admin@khatvong.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *